LOGO
TH | EN

Thông báo về Quyền riêng tư

Chúng tôi quan tâm đến dữ liệu cá nhân của bạn

AWP Services Thái Lan (của chúng ta, dành cho chúng ta), thuộc Tập đoàn Allianz Partners, là một công ty dịch vụ ủy quyền tại Thái Lan cung cấp dịch vụ hỗ trợ bên đường cho khách hàngvà khách hàng của họ. Bảo vệ quyền riêng tư của bạnlà ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Thông báo này giải thích cách thức và loại dữ liệu cá nhân sẽ được thu thập, lý do thu thập và người được chia sẻ hoặc tiết lộ. Vui lòng đọc thông báo này cẩn thận.

1. Ai là người quản lý dữ liệu?

Người quản lý dữ liệu là cá nhân hoặc pháp nhân kiểm soát và chịu trách nhiệm lưu giữ và sử dụng dữ liệu cá nhân trong bản cứng hoặc bản mềm. Services AWP Thái Lan là công ty quản lý dữ liệu theo quy định và luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

2. Chúng tôi thu thập những dữ liệu cá nhân nào?

Chúng tôi sẽ thu thập và xử lý các loại dữ liệu cá nhân khác nhau như sau:

Người dùng di động (Tài xế và nhà cung cấp dịch vụ)

 • Tên người dùng, họ,
 • Số liên lạc,
 • Định vị tài xế,
 • Email,
 • IP Address,
 • Thao tác người dùng,
 • Phiên làm việc,
 • Sự cố,
 • Hiệu suất,
 • Lỗi.

Người dùng cổng thông tin

 • Tên người dùng, họ,
 • Số liên lạc,
 • Email,
 • IP Address,
 • Thao tác người dùng,
 • Phiên làm việc,
 • Sự cố,
 • Hiệu suất,
 • Lỗi.

3. Cách thứcthu thậpvà sử dụng dữ liệu cá nhân?

Chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân bạn cung cấp theo các điều khoản hợp đồng của thỏa thuận dịch vụ kéo xe hoặc dịch vụ lề đường mà chúng tôi đã ký với bạn, chủ lao động hoặc bất kỳ pháp nhân nào bạn đang làm việc để cung cấp các dịch vụ được xác định trong hợp đồng dịch vụ.

Mục đích Cơ sở pháp lý
Cung cấp dịch vụ kéo xe hoặc sửa chữa bên đường Thực hiện hợp đồng hoặc sự đồng ý của bạn

Như đã đề cập, với các mục đích nêu trên, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân về bạn,chủ lao động của bạn hoặc bất kỳ pháp nhân nào bạn đang làm việc đã ký kết với chúng tôi về dịch vụ kéo hoặc các dịch vụ bên đường khác được xác định trong các thỏa thuận

4. Ai sẽ có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn?

Chúng tôi đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý tương thích với các mục đích được nêu ở trên.

Để thực hiện các mục đích trên, dữ liệu cá nhân của bạn có thể được tiết lộ cho các bên hoạt động như bên quản lý dữ liệu thứ ba:

 • Cơ quan thẩm quyền, các công ty khác của Allianz Group.

Để thực hiện các mục đích trên, chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên hoạt động như bên xử lý dữ liệu theo hướng dẫn của chúng tôi:

 • Các công ty khác của Allianz Group, tư vấn kỹ thuật, chuyên gia, luật sư, người tính toán tổn thất, thợ sửa chữa, đại lý và xưởng sửa chữa ; và
 • Chúng tôi không chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba không liên kết sử dụng cho mục đích tiếp thị của họ mà không có sự cho phép của bạn.

Cuối cùng, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

 • Trong trường hợp có sự tổ chức lại lại theo kế hoạch hoặc thực tế, sáp nhập, bán, liên doanh, chuyển nhượng, chuyển nhượng hoặc các hình thức xử lý khác đối với tất cả hoặc bất kỳ phần nào trong kinh doanh, tài sản hoặc cổ phiếu của chúng tôi (kể cả trong bất kỳ vụ kiện phá sản hoặc tương tự;
 • Để thực hiện nghĩa vụ pháp lý, bao gồm cả giám sát viên có liên quan nếu có khiếu nại từ khách hàng và / hoặc khách hàng của họ về sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đã cung cấp cho họ.

5. Dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý ở đâu?

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được xử lý cả trong và ngoài Thái Lan bởi các bên được chỉ định trong mục 4 ở trên, được tuân theo các chế định hợp đồng về bảo mật và an toàn theo luật và quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành. Chúng tôi sẽ không tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên không được phép xử lý chúng.

6. Quyền của bạn đối với dữ liệu cá nhân của bạn là gì?

Khi được luật pháp hoặc quy định hiện hành cho phép, bạn có quyền:

 • Truy cập dữ liệu cá nhân của bạn và tìm hiểu nguồn gốc dữ liệu, mục đích và kết thúc của quá trình xử lý, chi tiết của (các) người quản lý,xử lý dữ liệuvà các bên được tiết lộ dữ liệu;
 • Rút lại sự cho phép xử lý dữ liệu của bạn bất cứ lúc nào;
 • Cập nhật hoặc sửa dữ liệu cá nhân để luôn được chính xác;
 • Xóa dữ liệu cá nhân khỏi hồ sơ khi không còn cần thiết cho các mục đích nêu trên;
 • Hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định, ví dụ khi bạn đã tranh luận về tính chính xác của dữ liệu, trong khoảng thời gian xác minh tính chính xác của dữ liệu;
 • Gửi khiếu nại cho chúng tôi và / hoặc cơ quan bảo vệ dữ liệu có liên quan.

Bạn có thể thực hiện các quyền trên bằng cách liên hệ với chúng tôi theo chi tiết phần 9 phía dưới, cung cấp tên, địa chỉ email, nhận dạng tài khoản và mục đích yêu cầu của bạn. Bạn cũng có thể thực hiện yêu cầu truy cập bằng cách hoàn thành Biểu mẫu yêu cầu truy cập dữ liệu có sẵn trên https://auto.mondial-assistance.co.th/en/privacy.php.

7. Cách thức phản đối xử lý dữ liệu cá nhân?

Khi được luật pháp hoặc quy định hiện hành cho phép, bạn có quyền phản đối xử lý dữ liệu cá nhân hoặc yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý dữ liệu đó. Khi bạn đã thông báo về yêu cầu này, chúng tôi sẽ không xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trừ khi được luật pháp và quy định hiện hành cho phép.

Quyền này có thể được thực hiện tương tự đối với các quyền nêu tại mục 6 nêu trên.

8. Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ không lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn lâu hơn cần thiết và chỉ lưu giữ dữ liệu cho mục đích được thu thập.

9. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách nào?

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân, hãy liên hệ với chúng tôi qua [điện thoại] , email hoặc đăng bài như sau:

Dịch vụ AWP Thái Lan

Email: dataprivacy-vn@allianz.com

10. Bao lâu thì chúng tôi cập nhật thông báo bảo mật này?

Chúng tôi thường xuyên xem xét thông báo bảo mật này. Chúng tôi sẽ đảm bảo phiên bản mới nhất có sẵn trên trang web của chúng tôi https://auto.mondial-assistance.co.th/en/privacy.php và sẽ thông báo trực tiếp cho bạn khi có thay đổi quan trọng có thể ảnh hưởng đến bạn. Thông báo bảo mật này được cập nhật lần cuối vào ngày 4 tháng 11 năm 2020.